In het jaar 1997 is begonnen met de bouw van l’Accolade door vrijwilligers en met behulp van donaties. Sindsdien is het grootste deel van het werk op en voor l’Accolade gedaan door vrijwilligers. Zij werken met veel enthousiasme bijvoorbeeld in de zorg, in het keukenteam, het recreatieteam, de linnenkamer of in het team dat het algemene onderhoud doet van het terrein. Alle vrijwilligers zorgen samen met de beheerder voor het runnen van het park. Daarnaast bestaan de verschillende commissies en ook het bestuur van l’Accolade uit vrijwilligers.

Wil je ons financieel steunen?

We willen er als vakantiepark zijn voor zoveel mogelijk mensen en willen daarom de kosten laag houden. Dat lukt ons met behulp van vrijwilligers en sponsoren. Wil jij sponsor worden met je bedrijf en zo invulling geven aan je MVO-beleid? Dat zouden we geweldig vinden. Neem contact met ons op voor meer informatie of maak je donatie over op
NL33RABO0392311402 (ANBI RISN nummer: 806096287).

Bekijk hier welke organisaties en bedrijven ons ook sponsoren.

Structuur

De Franse activiteit van Stichting l’Accolade, genoemd l’Accolade Oléron, is ondergebracht in twee maatschappijen: de SCI l’Accolade Oléron bezit het onroerend goed en de SARL l’Accolade Oléron is verantwoordelijk voor de exploitatie. Beide maatschappijen worden bestuurd door de Stichting l’Accolade. Dit is een volledig Nederlandse stichting. De Stichting bezit 100% van de aandelen in SARL l’Accolade Oléron en 90% van de aandelen SCI l’Accolade Oléron. De resterende 10% aandelen van de SCI zijn overgedragen aan de Stichting Beheer Vakantiedorp. Deze stichting stelt statutair haar eventuele inkomsten ter beschikking van Stichting l’Accolade.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Rita van Driel
  • Koos Karsijns
  • Fred Hofman
  • René Koch
  • Anke Visser
  • Het bestuur is te bereiken via:
    E-mail: bestuur@l-accolade.nl

Voorzitster

Onbaatzuchtig klaarstaan voor een ieder die dat nodig heeft. Met veel energie en plezier samen de handen uit de mouwen en aanpakken waar nodig. Altijd met als doel anderen te laten groeien, in staat te stellen het beste uit zichzelf te kunnen halen, maar vooral ook om zichzelf te kunnen zijn. Dat is wie ik ben, Rita van Driel. Wat een eer en genoegen dat ik als voorzitter het prachtige initiatief l’Accolade mag leiden. Ik kijk er naar uit gasten, vrijwilligers, donateurs en een ieder die ons een warm hart toedraagt te ontmoeten op het park en in Nederland.

Beheerder

Voor mij is l'Accolade een plek van "verbinding vanuit vrijheid". De zin van het leven is volgens mij de vrijheid te zijn, wat het leven ook van je vraagt. Voor mij betekent dit, datgene te doen wat er nu nodig is. Dit doen betekent ook: genieten van ieder moment dat het leven zich opnieuw ontvouwt, welke kant het ook op gaat. Het is ook de schoonheid van het onderweg zijn, nergens naar toe.

Gestart als vrijwilliger, ben ik l'Accolade gaan doorleven en heeft het zich voor mij ontvouwt tot een plek van zijn. Mijn naam is René Lubbers en heet je van harte welkom op deze mooie en unieke plek.

Vertrouwenspersoon

Yolande Witman
Arts niet praktiserend / organisatieadviseur
www.yolandewitman.nl

Comité van Aanbeveling

Marja van Bijsterveld - Vliegenthart, Burgemeester van Delft
Rick Brink, voorm. Minister van Gehandicaptenzaken - adviseur inclusie
Job Cohen, voorm. Burgemeester van Amsterdam
Jan Terlouw, voorm. Commissaris der Koningin in Gelderland
Frank Zwetsloot, dir. ScienceWorks

Adresgegevens

Vakantiepark l’Accolade

80 Avenue des Bouriennes, Domino
17190 Saint-Georges-d’Oléron
Frankrijk

Banknummer: NL33RABO0392311402
ANBI RISN nummer: 806096287

Postadres Stichting l’Accolade

Hofstraat 3
7255 CH Hengelo (Gld)
Nederland
31 (0)575 84 36 39
31 (0)6 2060 4559