Op dit moment is er weinig nieuws vanuit Domino, de huidige strikte maatregelen zijn in Frankrijk verlengd tot 11 mei a.s.. Deze periode wordt in Frankrijk gebruikt om een nationale strategie uit een te zetten om na 11 mei het “leven” weer op gang te brengen. Het is een evenwichtsoefening om de economie weer op gang te brengen zonder een heropleving van de epidemie te veroorzaken. Wat dit betekent voor l’Accolade is nog niet helder en dus ook wij bewegen mee met deze evenwichtsoefening. Als beheerder heb ik diverse opties voorbereid. In goed overleg met het bestuur zijn we al deze opties zorgvuldig aan het overwegen. Ik kan niet tot in de puntjes voorbereid zijn, maar als we wachten tot we honderd procent zekerheid hebben, kan het ook te laat zijn. De eerder genoemde evenwichtsoefening vraagt van ons creativiteit en improvisatie, waarbij we niet alle variabelen onder controle kunnen houden. Op welke wijze we ook gaan meebewegen in de komende periode, één aspect staat bovenaan; en dat is dat we zorgen voor de veiligheid van onze gasten en vrijwilligers. Indien er in de komende periode helderheid kleurt aan de horizon omtrent de vakantiemogelijkheden voor l’Accolade, zullen jullie als gasten en vrijwilligers persoonlijk door mij daarvan op de hoogte worden gesteld. Tot dan!!

Vanuit Domino een hartelijke groet,

René Lubbers